Przetargi OSM w Grodzisku Mazowieckim
wszystkie materiały na tej stronie są własnością OSM Grodzisk Mazowiecki

Przetarg

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest sporządzenie biznes planu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020, Poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem biznes planu polegać będzie na:
ROZBUDOWA OBIEKTU PRODUKCYJNEGO WRAZ Z ZAKUPEM MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI I MAGAZYNOWANIA WYROBÓW MLECZARSKICH - SZACUNKOWY KOSZT OK. 6 MLN PLN NETTO.
Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, PROW 2014 – 2020 i będzie stanowił załącznik do wniosku o przyznanie pomocy składanego w ramach ww. poddziałania i programu.Pliki do pobrania:

- Oferta (PDF)
- Zapytanie ofertowe (PDF)
- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (PDF)
- Informacja o wyniku postępowania ofertowego (JPG)
Copyright © OSM Grodzisk Mazowiecki