Przetarg 2

Przetarg 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest sporządzenie biznes planu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020, Poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem biznes planu polegać będzie na: ROZBUDOWA OBIEKTU PRODUKCYJNEGO WRAZ Z ZAKUPEM MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI I MAGAZYNOWANIA WYROBÓW MLECZARSKICH – SZACUNKOWY KOSZT OK. 6 MLN PLN NETTO. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, PROW 2014 – 2020 i będzie stanowił załącznik do wniosku o przyznanie pomocy składanego w ramach ww. poddziałania i programu.

Zapraszamy do kontaktu.