Aktualności

Przetarg 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania jest sporządzenie biznes planu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020, Poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,…

Przetarg

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania jest sporządzenie biznes planu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020, Poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,…